Monday, March 27, 2017

Inkommet via satelliten

Här visar sjökortet våra aktuella positioner, samt de Anastasia positioner
från år 2010, då var vi på väg från Patagonien upp mot Gibraltar, nu är vi
på väg från Sydafrika till Karibien. Observera att datumen nästan är de
samma, och snart korsar vi den  gamla linjen.
Man kan ju också kolla Googlekartan.

No comments:

Post a Comment