Saturday, March 4, 2017

24 02S, 004 33E

APT 4/2017

4 mars 2017
Deltagare: Två kaptener
Plats: Sydatlanten

Minnesanteckningar från arbetsplatsmöte 4/2017

Verksamhetsgenomgång:
Under veckan som gått har Anastasia påbörjat den nordvästliga seglatsen i
Sydatlanten, med första dygnets kulingvindar kom man långt, och trots
senaste dygnets svaga vindar går passagen enligt plan.

Verksamhetsplanering:
Kapten påminde alla arbetsgrupper om att vara ute i god tid med
kvartalsrapporter, prognoser för Q2 samt redovisning av medarbetarenkäten.
Nyckeltal bör redovisas separat, och fokusområde 2017 presenterades som
Hållbarhetens år. (mer om hållbarhetsarbetet under punkt arbetsmiljö)

Arbetsmiljö:
Anastasia skall under året genomgå ett hållbarhetsarbete där målet skall
vara ett certifikat av hållbar kvalité. En hållbarhetskonsult har anlitats
(HÅ) och arbetet kommer att påbörjas när hållbara resurser allokerats.
Hållbarhet, kretslopp och miljömedvetenheten ombord samt överbord, skall
ökas, riktlinjer och kostcirklar skall skissas, och en global upphandling
av hållbara vindar skall projekteras.
Arbetsnamn för projektet har av namngivningsgruppen getts HåHåJaJa.

Övriga frågor:
Hälsa och livsstilscoachen redovisar ett långt PM som sammanställts inför
långa segelpassager: "till besättning på liten yta med begränsade
möjligheter att röra på kroppen under längre tider"innehåller flera förslag
på motion och styrkeövningar för att inte tappa viktig muskelmassa. Det
finns även ett inlägg från inrest Teaterkonsult (TK) om vikten av ett
inskaffande av motionscykel, detta förslag skall då
effekt/kostnadsanalyseras innan beslut. Ett gediget arbete som biläggs
Handlingsplan 2017, systematiskt arbetsmiljöarbete.


Trevlig helg önskas alla bloggläsare från de två K

1 comment:

  1. Känns lite orättvist att det bara är kaptenerna som får vara med på bild. Resten av den enooooorma besättningen vore ju kul å se!

    ReplyDelete