Sunday, March 19, 2017

12 19 S 011 48W

APT 5 /2017

18 mars 2017
Deltagare: Två kaptener
Plats: Sydatlanten

Minnesanteckningar från arbetsplatsmöte 5/2017

Verksamhetsgenomgång:
Under veckan som gått har Anastasia besökt den engelska ön St Helena, en
fantastisk annorlunda och spännande plats på vår jord som kaptenerna för
alltid kommer att minnas.

Verksamhetsplanering:
Ag Plan har på anmodan av ledningen, tagit in offerter från marinor där
Anastasia på ett tryggt sätt kan förvaras på land under nästa vistelse i
Sverige, vilket sammanfaller med orkansäsongen i de Karibiska farvattnen.
(Maj-Oktober). Ag plan skall lägga fram ett beslutsunderlag med en
kostnad/benefitanalys på nästa APT.

Arbetsmiljö:
Arbetsgruppen HåHåJaJa har haft konstituerande möte. Då hållbarhetsarbetet
är mycket omfattande har Ag beslutat att i första hand fokusera på den
globala upphandlingen av hållbara vindar, vilket är prio ett.
En tolkningsfråga är begärd om betydelsen av hållbart fiske, syftar man då
på om utrustningen är hållbar eller själva fisken? eftersom den fisken som
eventuellt fiskas håller besättningen vid liv men blir s.a.s en förlust för
fiskepopulationen. Talar vi om överfiske, kan knappast en segelbåts
konsumtion omintetgöra hållbarhetscertifikatet.

Övriga frågor:
Trivseltanten påminde mötet att om cirka en vecka (beroende på utfallet av
HÅ upphandling av hållbara vindar) kommer besättningen på skutan att korsa
Anastasias gamla kurslinje från år 2010-seglingen Rio de Janeiro -
Gibraltar, vilket är den linje som kommer att räknas som fullbordandet av
jorden runt seglatsen. Mötet bör väcka liv i festkommitén för planerandet
av en dag i festens tecken, alltifrån festmusik, festblåsa, festmeny samt
andra festliga aktiviteter.
Kapten avråder från, och påminde om, olämpligheten att avfyra fyrverkerier
till sjöss.

Trevlig helg önskas alla bloggläsare från de två K.

2 comments:

  1. Kan man fyra av sån där lustig raket ni hade nåt nyår på Linne'vägen då? Som höll så länge!

    ReplyDelete
  2. Jag tror nog en sådan räknas som extra olämplig till havs :).

    Kul med jorden runt. Jorden runt på sju år !?

    ReplyDelete