Friday, March 17, 2017

14 06S 010 06W

När vi tittar i vår vindatlas får vi samma resultat som när vi konsulterar
de dagliga GRIB-filerna: S-SO 10-15 knop hela tiden, dag ut och dag in,
likartade vindar alla tider på dygnet. Det är inte den mest optimala
vindriktningen för oss eftersom vinden kommer rätt akterifrån och det mest
effektiva för oss är att vinden kommer in mellan 60 -120 grader. För att
inta ha plattläns får vi styra 15-20 grader ur kurs, och får alltså en
cirka 15% längre sträcka. Men det är bara att gilla läget, inga rekord
denna gång, men däremot en mycket bekväm passage, so far.

No comments:

Post a Comment