Thursday, March 9, 2017

16 32S 004 36W

Vem kan segla förutan vind?
Sakta, sakta kryper ön närmare på plottern, den jämnstarka vinden har
minskat och dagtid är den färglada spinnackern satt. Vi har räknat bort
torsdagen som ankomstdag och fortsätter seglingen sakta sakta mot fredagen.
Vi styrs av vädrets makter och får ta fram en ny bit mat ur frysen samt ta
ner en ny bok ifrån hyllan. Wifi får vänta.
Att vänta och längta är också en sida med långsegling.

1 comment: