Thursday, March 16, 2017

15 15S 008 27,7E

Vi köpte färska ägg på marknaden, vi betalade för alla turer på den lilla
färjan, vi gjorde sjöklart ombord, släppte den gula bojen och seglade iväg.
St Helena försvann ganska snart bakom oss i de grå molnen som omgav både
oss och ön, det enda minnet vi har är några småmynt.
Det är en märklig känsla att efter en lång seglats, stanna till på en ö,
mitt ute i den stora stora oceanen. Inte bara en ö, ett samhälle med 5000
invånare, polis, domstol och fängelse, skolor, sjukhus och två egna
tidningar, stanna där i fem dagar fastknutna vid en boj, sen mycket fort
efter avgång vara helt ensamma ute på det stora havet igen.

No comments:

Post a Comment