Saturday, March 12, 2016

APT 8/2016

APT 08 2016

12 mars 2016
Deltagare: Två kaptener
Plats: Port Nelson, NZ

Minnesanteckningar från arbetsplatsmöte 08/2016

Verksamhetsgenomgång:
Under veckan som gått har Anastasias seglats till Nya Zealand avslutats, på tisdag förmiddagen angjordes Port Nelson på norra sidan av Sydön. Som nämnts tidigare i bloggtext blev inklareringen lite mer komplicerad än vanligt, då tjänstemän hittade myror ombord. Men med smidighet och respekt både hos tjänstemän och besättning klarades även detta problem.

Verksamhetsplanering:
Mötets ordförande påminde de olika arbetsgrupperna om inlämning av kvartalsredovisningen, budgetuppföljning med tillhörande prognos, samt nyckeltal för de olika verksamheterna.

Arbetstidsfrågor:
Fråga inkom under mötet om möjlighet att ta ut kompledigt under NZ vistelsen, mötesdeltagaren ville påstå att dennes komp-ö-tidsbank nu kommit över taket på intjänande, enligt rekommendationer från Lilla Kaptensförbundet.
Svaret är enkelt, ombord på Anastasia gäller samma regler för alla, har kompbanken blivit för stor skall arbetstagaren lämna in en ansökan, som prövas av de två kaptenerna, vilka enligt arbetsordningen ombord har beslutanderätt i alla uppkomna frågor. Snabb beslutsprocess utlovades då mötetsdeltagare uppfattade detta som onödigt byråkratiskt. 
Gör din plikt, kräv din rätt


Trivselfrågor:
Hälsa och livstilscoachen har i sin Ag gjort en snabb översikt på möjligheter till rekreation, förslag finns och möjligheterna är varierande.
  • Hyra cykel, det finns oändligt med möjligheter att cykla, kort långt uppför och utför.
  • Vandra, här finns om möjligt ännu fler möjligheter till olika vandringsleder, kustnära leder i enkel terräng, till äventyrliga fjällturer i spåren av Bilbo Bagger.
  • Besöka vingårdar med vinprovning, bästa vindistrikten ligger precis utanför dörren.
  • Hoppa bungy-jump, krävs ett visst mod.
  • Paddla kayak, vattenvana krävs, och intyg på simkunnighet skall kunna uppvisas.
  • Klappa får och kanske klippa får, känns som ett förslag väldigt långt ifrån besättningens vardag.


Trevlig helg önskar kaptenernaNo comments:

Post a Comment