Saturday, March 5, 2016

38 45 S 164 22 E

APT 07 2016

5 mars 2016
Deltagare: Två kaptener
Plats: Havet

Minnesanteckningar från arbetsplatsmöte 07/2016

Verksamhetsgenomgång:
Efter den lyckade kickoffen i förra veckan, återvände Anastasia med
besättning till Sydney, de sista viktiga inköpen gjordes, och busskorten
användes tills det var noll kredit kvar.
Ett stabilt högtryck placerat mitt i Tasmanhavet och avgången planerades
till tisdagen.
På fjärde dagens eftermiddag säkrades proteinerna ombord då en fyrakilos
Mahi Mahi fiskades hem, sakta men säkert halades linan in alltmedan Mahin
bleknade, trots sin relativa litenhet gjordes det sista klassiska försöket
att undfly kroken strax akter om båten. Men inget kunde hindra Ag Fisk från
att lyckas med årets första fångst. Tack havet för den fina fisken.

Verksamhetsplanering:
Q1 fortgår enligt plan.

Arbetsmiljö:
Uppkommen fråga om införandet av ett tredje lagat mål i Anastasias-till-
sjöss-rutiner diskuterades. Flera i besättningen tyckte idéen var god med
lite lagad nattamat, men i vilken arbetsgrupp ärendet skall hanteras kunde
inte klarläggas,ingen arbetsgrupp åtog sig frågan, i ärendet bör även den
ökade diskbördan vägas in som en icke oäven ingridiens.
Ärendet klassas i den tregradiga prioriteringsskalan som:LÅG

Trivselfrågor:
Röster på mötet ville börja planera för hur ankomsten till NZ skall firas,
inget hindrar till detta och Ag som ansvarar under hälso-och-
livstilscoachen aktiverades omedelbart.

Trevlig helg önskar kaptenerna

No comments:

Post a Comment