Friday, February 26, 2016

Refuge Bay, Pittwater


Trötta på storstadslivet och i väntan på att Winston skall försvinna,
passar vi den här helgen på att träna sjöbenen inför NZ seglingen, målet är
Broken Bay 15 NM nord om Sydney. Här ankrar vi i en vik, Refuge Bay och
enligt cruisinghandboken är det sagt av många långfärdsseglare, att det
är en av världens vackraste vikar.

Jag säger som kapten: -"Då har dom inte sett Gluppöbassängen"

No comments:

Post a Comment