Monday, February 15, 2016

APT 04/2016

APT 04 2016

14 februari 2016
Deltagare: Två kaptener
Plats: Sydney harbour, NSW, Australia

Minnesanteckningar från arbetsplatsmöte 04/2016

Verksamhetsgenomgång:
Under veckan som gått har besättningen seglat skutan söderut till Sydney i en rekordartad fart, vilket delvis beror på den snabbseglare Anastasia är och dels på att en stark sydgående ström kunde följas. Vi fick närmare 100 gratis distans på 55 timmar.

Verksamhetsplanering:
Vid sidan av de turistiska inslagen för besättningen under tiden i Australiens största stad, bör även en del projekt färdigställas innan avsegling mot NZ.

Arbetsmiljö:
En genomgång av gamla protokoll har genomförts:
Efter HSO skyddsrond 2014-12-28 då mycket fokuserades på fotbeklädnad vid arbete på däck, eventuellt hjälmtvång samt allmän uppstädning av snubbeltampar bedömdes vid riskanalysen endast hög risk vid arbete på däck med simfötter.
När konsulter T/T 2015-07-01 genomförde sin psykosociala kartläggning ombord, fokuserade man på delaktighet, arbetsbelastning, beroende/missbruk samt kränkande särbehandling. Audit föreslås ske efter tre månader, vilket aldrig genomfördes av konsulterna.

Med tanke på det skadefria året 2015 kommer handlingsplan för 2016 fokusera på besättningens fortsatt välbefinnande och hälsa, vilket skall genomsyra varje del i beslutsprocessen.
 • Livsstilscoachen kommer att föreslå individuellt anpassade träningsprogram för besättningen.Träning kommer att kunna utföras under arbetstid upp till en tim/dag.
  Uppföljning per kvartal.
 • Drinkansvarig (DA) kommer att tillsammans med Hållbarhetskonsulten (HK) uppbära ansvaret för ett besättningen får tillräckligt mycket tid för att upprätthålla inarbetade rutiner, t.ex eftermiddagsölen.
  Uppföljning per kvartal
 • Planeringskonsulten(PK) kommer att ansvara för detaljerad ruttplanering, vilken skall vara anpassad och förankrad i hela arbetsmiljöprocessen.
  Uppföljning per månad
 • Det lokala skyddsombudet(LSO) som ibland upplevt arbetsbelastningen ombord för hög, skall ges möjlighet att fördela arbetet mellan olika AG och konsulter, så att ett jämt arbetsflöde kan uppnås.
  Uppföljning per månad

Trivselfrågor:
Musikutbudet ombord har setts över, nytillskott i form av nya spellistor från externa källor har gjort trivseln hög, öven Kulturtanten har uppvisat en nöjd min.

Trevlig dag önskar de två kaptenerna.


2 comments:

 1. Blir det inte väldigt trångt ombord? Med alla konsulter och LSO och kulturtanter. Fast trevligt förstås!

  ReplyDelete