Saturday, February 20, 2016

APT 05/2016

APT 05 2016

21 februari 2016
Deltagare: Två kaptener
Plats: Sydney harbour, NSW, Australia

Minnesanteckningar från arbetsplatsmöte 05/2016

De två kaptenerna prövar idag ett nytt pedagogiskt grepp på APT, en sk. Temadag. 
Utvärdering kommer att ske under Q 2

Temadag ORKAN
Klimatet i Söderhavet är tropiskt året runt. Den hetare och mer fuktiga perioden är från november till april, det är då det finns risk att Tropiska Cykloner och Orkaner bildas.
Alla cykloner bildas ute på det öppna havet där temperaturen är minst 27° C. De bildas i ett bandliknande område som är ca 500 km brett. Bandet löper längs båda sidor av ekvatorn med en högsta latitud runt 20-25 grader, vilket är ett avstånd på ca 2500 km från ekvatorn. På grund av den svaga Corioliskraften i närheten av själva ekvatorn så bildas inga cyklonerna just där.
http://www.nhc.noaa.gov/climo/#overview

När vi på Anastasia lämnade Brisbane-området den 10 februari kunde man se på de olika vädersidor vi följer att det höll på att bildas en cyklon mellan Vanuatu och Fiji, den skulle röra sig först syd sedan ost och träffa Lao-gruppen på Fiji, vidare dra över Tongas Vavau. Normalt är detta en enveckas cykon som sedan löses upp och går upp i det rådande meteorologiska systemen. Men den här rackaren som nu heter Winston bestämde sig för att hämta upp mer kraft ute i havet och sen vänder den om och passerar åter Tonga, nu lite starkare. 

I helgen nu har den ytterligare fördjupats, en Cat 5 på Saffir-Simsons Hurricane scale, och träffar ungefär i skrivande stund Fiji mitt på huvudön, stor förödelse förutspås.


Vad som sedan händer med den är att den förmodligen viker av söderut och styr mot NZ och innan vi ombord Anastasia vet var den tar vägen kommer ingen avsegling mot NZ att ske.


Tack för Tema-dagen,och trevlig helg önskar de två...kaptenerna.

No comments:

Post a Comment