Monday, August 24, 2015

Smart båtförvaring

Här på Vuda Marina har man ett smart förvaringssätt för segelbåtar. I deras brochyr står det att de är orkansäkra , och ja varför inte, som ni ser på bilden gräver man en djup grop som man sänker ner hela kölen i, stagar upp sidorna med gamla bildäck. Kanske något för Sverige att ta efter, då det ju kommer en och annan storm där på vintern.

No comments:

Post a Comment