Sunday, August 30, 2015

21 25 S, 171 39 E

APT 29 2015

30 augusti 2015
Deltagare: Två kaptener
Plats: 21 25 S, 171 39 E

Minnesanteckningar från arbetsplatsträff 29/2015

Verksamhetsgenomgång:
Veckan som gått har Anastasia med besättning legat i Vuda Point marina,
inköpt locktite för att säkra skruvarna med stort S, gjort båten klar för
segling och umgåtts med andra seglar-svenskar. Fredagen bunkrade vi fullt
med diesel och klarerade ut. Hej vad det gick fort första dygnet.

Verksamhetsplanering:
Den strategiska planen ligger fast..
Hemresekomitten meddelade att biljetter är bokade och även hotellrumet vidl
stop-over i Singapore. Komitten fick även uppdrag att organisera resa t.o.r
till Adelaide månadsskiftet september -oktober

Medarbetarsamtal:
Under veckan har en del medarbetarsamtal genomförts:

En medarbetare anser sig förbipasserad i löngradsordningen, en lång
diskussion följde där kollegan uppmärksammades på att lönegrader försvann
för många år sedan, det som nu gäller är individuell lönesättning, där
uppsatta mål jämförs med prestation.

Representant från Ag Fisk tycker att måluppfyllelsen för gruppen varit god
under perioden, varför detta bör synas i nästkommande lönesättande samtal.

Maskinansvarig framhåller att arbetsförhållanden i maskin är både
ansträngande, smutsiga och varma, men kom överens om att tillsammans med
tillträdande LSO (lokala skyddsombudet) göra en skyddsrond.


Arbetsmiljö/Skyddsfrågor:
LSO säger upp sig! På stående fot skriker en utbränd LSO, "- byråkratin har
drivit mig till vansinne", mötet entledigade vederbörande omedelbart och
uppmanade övrig besättning att ta fram förslag till ny LSO, då myteri på
skutan ej äro lämpligt.

Övriga frågor:
Mötet diskuterade hur man skall hinna förbruka proviantförråden ombord
innan ankomst Bundaberg, Australien. Alla var glädjande överens om att
köksansvarig har utan krav på redovisning, rätten att göra varje resterande
måltid till en festmåltid. Spontana applåder utbröt, och mötet avslutades
utan krav på söndagsövertid.


Trevlig helg önskas alla bloggläsare.

No comments:

Post a Comment