Saturday, August 15, 2015

APT 27


15 augusti 2015
Deltagare: Två kaptener
Plats: Yalobi bay, Waya Fiji

Minnesanteckningar från arbetsplatsträff 27/2015

Verksamhetsgenomgång:
Även den mest bekväma platsen blir till sist tråkig, varför ankaret hivades och seglen sattes. Tre dagar i Musket Cove och sedan vidare till Waya island. Besättningen har åter igen njutit av snorkel ovh dykturer.

Verksamhetsplanering:
Anastasia bör göras redo för segling mot Australien, senast i månadsskiftet augusti-september.

Arbetsmiljö/Skyddsfrågor:
Som en uppföljning av förra veckans kreativa möte då handlingsplan arbetsmiljö presenterades, kom denna vecka tankar om att ta arbetsplatsmöten till en ny dimension.
Denna idé föddes då deltagarna under gårdagens ”sevusevu” överlämnade sin gåva (kavarot) till hövdingen, som redan satt med byrådet och hade öppnat sitt möte/APT. Både före och under mötet serverades kava till deltagarna, detta är känt som ett lugnande och lätt narkotiskt preparat som alldeles tydligt minskade konfliktbenägenheten och ökade trivseln.
Deltagarna diskuterade ivrigt om detta var en alternativ lösning för att blidka HSO samt externa konsulter.

Trivselfrågor:
Efter att ha läst bestämmelserna för införsel av matprodukter till Australien har besättningen fullt upp att konsumera alla delikatesser ombord, det skall inte lämnas en godbit till hälsomyndigheternas soptunna.


Trevlig helg önskas alla bloggläsare.
No comments:

Post a Comment