Saturday, August 22, 2015

APT 28


23 augusti 2015
Deltagare: Två kaptener
Plats: Port Denarau Fiji

Minnesanteckningar från arbetsplatsträff 28/2015

Verksamhetsgenomgång:
Veckan som gått har bjudit på en fantastisk variation, allt från fina dyk och snorkelturer bland friska fiskar och koraller-till trevlig samvaro med ortsbefolkning och inte minst en minnesvärd gudstjänst på ön Waya. En fin segling från Mantaray resort tog oss tillbaka till Port Denarau,.

Verksamhetsplanering:
Vid inspektion av maskinrummet denna morgon hittades en lös skruv som inte skulle ligga på durken och rulla. Skruven hör till det viktiga hjälpmaskinarrangemanget som förser oss med ström och vatten. Då det inte var längesedan överhalning av nyss nämnda maskin gjordes ombord måste denna gång ytterligare åtgärder göras av verkstad iland. Detta arbete bör påbörjas snarast måndagmorgon så att planen för avsegling innan nästa helg skall kunna genomföras.

Arbetsmiljö/Skyddsfrågor:
Under veckan har inga nya arbetsmiljö/skyddsfrågor uppstått, varför det lokala skyddsombudet genast erbjöd deltagarna att inmundiga en sk. Plenumsöl.

Övriga frågor:
NILTrevlig helg önskas alla bloggläsare.


No comments:

Post a Comment