Sunday, January 18, 2015

Lasthistorier

Smöret
På 70-talet då väst fortfarande var väst och öst öst, hade alltid DDR brist
på matvaror, denna gång handlar det om smör. Västtyskland som då hade ett
sk. smörberg förde ingen handel med sin granne DDR. Då hände det sig att
Salénrederierna hade en smörimportör i Algeriet som var en perfekt
handelspartner med både öst och väst. Smöret skeppades på en kylbåt ner
till Algeriet, där låg vid samma kaj med endast ett varuskjul emellan en
annan Salénbåt och lastade smör, med destination DDR....
Apelsiner
Vår last bestod normalt av trä och-pappersvaror från Sverige/Finland till
östra Medelhavet samt på vintersäsong citrus från Isrel till norra Europa.
Vi låg i Ashdod en nybyggd hamn i södra Israel och lossade last från
Finland, ett par luckor var klara, så uppstod någon störning i hamnen och
för att vi skulle få ligga kvar vid kajen började man plötsligt lasta
apelsiner ner i underrummen. Sen lika plötsligt var det stopp med detta och
vi fick förhala ut på redden, det skulle enligt turlistan komma någon annan
båt och lasta. Det kom sig inte bättre än att när de blev vår tur att fylla
båten med väldoftande citrusfrukter i 20 kilos kartonger, då var de som
redan slängts ner i båten för gamla, därav har vi gjort något så ovanligt
som att lossa apelsiner i Israel.
Koks och kol
I efterkrigstidens Sverige hade Civilförsvaret många lager med
förnödenheter runt om i landet om det skulle komma kristid igen. Koks var
en sån reservlagervara, så att vi skulle kunna driva våra ånglok. Men när
till slut det inga ånlok fanns kvar såldes ett kokslager till Belfast och
det lastades och skeppades iväg. Returlast på den resan blev ? Ja, kol från
Wales gruvor och till kolkraftverket i Köpenhamn. Det var bra med samma
last båda vägarna behövdes ingen lastrumsrengöring emellan.

No comments:

Post a Comment