Sunday, January 25, 2015

Fakarava syd

APT 3/2015

24 januari 2015

Plats: Fakarava Syd, French Polynesia
Deltagare: två kaptener + en gästgast
Skeppstid (- 10 UTC)

Minnesanteckningar arbetsplatsträff 3/2015

Verksamhetsgenomgång:
Den senaste veckans händelser har präglats av rådande väderläge. Seglingen
som hade destination Rangiroa, fick under första nattens busväder ställas
om mot Fakara, lite längre distans men bättre vindvinkel. På Fakara kom
nästa väder-thriller, orkanen NIKO föddes och passerade emellan oss och
Tahiti. Vi hukade innanför revkanten under skyfall och blåst och var glada
för vårt rejäla ankare. Nu stundar ljusare tider och framtiden är vår,
endera dan skall vi sätta igång med att utforska fiskar och hajar under
ytan i Fakarava.

Verksamhetsplanering 2015
Bör snarast färdigställas samt lämnas in för granskning.

Skyddsfrågor:
Lilla Kaptensförbundets centrala handlingsdelegation har mottagit frågan om
rattens storlek; enligt deras ombud för Stilla Havsseglingar, kommer inga
åtgärder att vidtagas, rattens storlek är en fråga för varje enskild
långfärdsseglare.
Åtgärdsplan efter skyddsrond har trätt i kraft, skyddsombudet har ålagts
att skicka månadsrapporter till HSO.

Trivselfrågor:
Jordnötsfrågan har ånyo kommit upp på dagordningen. Enstaka deltagare på
mötet tycker fortfarande att ransonerna är för snålt tilltagna, och för
sällan utdelade. Under diskussionen som följde, framkom ytterligare
ifrågasättande av liknande ransoner av sk. Godsaker. Hur länge klarar sig
till exempel en chokladkaka efter att "bäst före datumet" gått ut. Mötet
kunde inte komma fram till någon konsensus i frågan, varför frågan måste
lösas på annat sätt.

Som avslutning på mötet fick deltagarna ta del av nästa veckas
väderprognos,vilken ser mycket lovande ut för kommande bad och
snorkelupplevelser.


Trevlig helg önskar vi från Anastasia.

7 comments:

 1. HSO anser att vägran att minska rattens dimension omedelbart bör kompenseras med utökade jordnöts- chips- och godis ransoner!

  ReplyDelete
 2. Måste ätas upp innan det går skeppsmask i det.

  ReplyDelete
 3. Externa revisorn undrar hur förankringsprocessen kring verksamhetsplaneringen sett ut. Har alla involverade fått besked i god tid om tidplanen för VP? Har de strategiska målen ändrats och kommunicerats i tid? Är mål, strategier och aktiviteter väl separerade?

  Ser fram emot det färdiga resultatet!
  /Signild

  ReplyDelete