Thursday, January 29, 2015

Den spriten...

Styrman visade fram menyn till lotsen, han visste egentligen vad lotsen
skulle komma att beställa innan, han tog alltid samma sak, det dyraste
vilket var en plankstek. Orden slussades vidare till vaktmatrosen som
skulle se till att planksteken kom upp till bryggan nerifrån byssan. Tiden
gick och både lots och styrman tyckte att det tog väldigt lång tid, men
till slut dök matrosen upp, glad men tomhänt. Nu var man inte lika glada på
bryggan, det skulle bli ont om tid för lotsen att njuta sin plankstek innan
han skulle ge sig av. Matrosen gick skyndsamt ner igen och kom denna gång
upp med en plankstek till bryggan.
Dagen efter stod båsen och styrman och pratade om olika jobb som skulle
göras ombord, "-förresten sa båsen, det var så konstigt i morse när jag kom
till färgsjappet, då stod det en helt orörd plankstek på en av
färgpottarna".
Styrman lade ihop de båda händelserna och förstod hur det gått till,
matrosen som var lite törstig hade gått vägen om sitt lilla "förråd" och
när smutten intagits glömdes ärendet bort .
Den spriten.....

No comments:

Post a Comment