Saturday, October 22, 2016

28 33S 041 38E

Inkommet via InmarSat:

Under det senaste dygnet  har vi stått vi rodret, hela tiden.  Anastasia som är fenkölad , lätt och känslig kan man inte lura till sig att släppa ratten ens en minut. Mycket vind och krånglig sjö gör också att man måste vara koncentrerad. Kaptenerna har infört ett strängt vaktschema. två timmar vid rodret och två timmar off, på de icke styrande timmar skall man laga mat, äta och sova, man inser nu hur bra vi brukar ha det och får lägga dataspelandet åt sidan. Det blir i och för sig ännu mer tid åt filosofiska tankar....

Men trots allt är båten intakt och allt annat fungerar som vanligt, så hur är det vi brukar säga. Det som inte dödar, det härdar.

åäö korrigerat av webbservicen - med reservation för felaktigheter (ä skrivs som d, å skrivs som e, ö skrivs som v av denna kommunikationsväg)

1 comment:

  1. Originalet: "Under det senaste dygnet har vi stett vi rodret, hela tiden. Anastasia som dr fenkvlad , ldtt och kdnslig kan man inte lura till sig att sldppa ratten ens en minut. Mycket vind och kreglig sjv gvr ockse att man meste vara koncentrerad. Kaptenerna har infvrt ett strdngt vaktschema. tve timmar vid rodret och tve timmar off, pe de icke styrande timmar skall man laga mat, dta och sova, man inser nu hur bra vi brukar ha det och fer ldgga dataspelandet et sidan. Det blir i och fvr sig dnnu mer tid et filosofiska tankar....
    Men trots allt dr beten intakt och allt annat fungerar som vanligt, se hur dr det vi brukar sdga. Det som inte dvdar, det hdrdar."

    ReplyDelete