Sunday, September 18, 2016

APT 19-16

APT 19/2016

18 september 2016
Deltagare: Två kaptener
Plats: Cocos Keeling Island

Minnesanteckningar från arbetsplatsmöte 18/2016


Verksamhetsgenomgång:
Besättningen enas om att sträckan Darwin-Cocos Keeling Island är en segling
som kommer stanna i minnet, lite dåligt med vind de första dagarna, men sen
när vinden kom, då har det gått undan, 11 dagar och tolv timmar,
genomsnittsfart 7,3 knop.
Inga squalls, inget regn bara fin segling och en rejäl medström.

Verksamhetsplanering:
Ag planering föredrog en kortversion av kvartalsuppföljningen, och mötet
kan konstatera att uppgjorda planer följs, eventuellt kommer
budgetuppföljningen att ifrågasättas av kaptenerna men detta redovisas som
vanligt i den för allmänheten mycket slutna kretsen Controleravdelningen

En önskan om att årets planering återigen skulle medfölja
minnesanteckningarna.
2016 Q3-Q4
Aug: Segling mot Australien: Cairns ,Torres strait, Darwin (1300+1400 NM)
Sept: Segling mot Cocos Keeling (2000 NM)
Okt: Segling mot Mauritius, Reunion (2300 NM)
Nov: Segling mot Sydafrika, Durban, Cape Town (1600 +800NM)
Dec: Visit i Sverige

Arbetsmiljö
Kick-off, Hälsocoachen har fått i uppdrag att ordna en trivselkväll på
stranden med besättningen.

Övriga frågor:
Slabbkistans öppettider diskuterades, normala öppettider är lördag kl
12.00när skeppet är till sjöss , många i besättningen tycker att i de
hamnar/ankringsplatser där tullen ej förseglar förråden borde slabben kunna
öppnas en gång per dag. Ärendet kommer att vidarebefordras till Lilla
Kaptensförbundet då kapten har i sitt minne att detta finns reglerat i
förbundets stadgar.


Trevlig helg önskar
de två K

5 comments:

 1. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 2. Självklart är slabbkistans öppettider reglerade i avtal. Redan i paragraf 5, andra stycket: "alkoholhaltiga drycker får serveras besättning, inhyrda coacher samt controlers ( särskilt controlers) från lokal tid kl. 15:00 i de fall besvärande lokala myndighetr ej satt alkoholförrådet bakom lås och bom. För befälhavare gäller dock andra tider. Gin o' clock är för denna yrkeskategori ett av hävd vedertaget begrepp som innebär att höga vederbörande själv kan avgöra när klockan är slagen."

  Paragraf 6: "det som stipuleras i paragraf 5 för befälhaver gäller också för controlers i de fall dessa tenderar tolka budgetsituationen som alltför dyster. Erfarenhet visar att denna yrkeskategori är särskilt mottagliga för alkoholens uppiggande och positiviserande egenskaper."

  Med kamratliga hälsningar
  Lilla kaptensförbundets delegat i avtalstolkningsfrågor

  ReplyDelete
 3. Ovan gäller som synes endast alkohol. För hårvatten och annat gäller:
  "Varje befälhavare och skeppare som vill skapa god stämning ombord ser till att det finns ett välfyllt förråd av personliga varor. Det kan vara sprit, cigaretter, öl, brevpapper, tvålar, hårvatten, choklad, spelkort, strumpor, kalsonger med mera. Detta förråd kallas för "slabbkista" och öppnas normalt en gång i veckan."

  Citat ur Anders Öhmans bok:Sjövet:1En uppslagsbok om knop, knap och lätta kärringar

  Spara för fan inte på hårvattnet!

  ReplyDelete