Friday, September 23, 2016

13 29 S 090 27 E

Vinden fortsatte att öka, passadvinden är stark, över 25 knop och lägg
därtill en oregelbunden dyning från de södra ishaven, så kan ni försöka se
framför er hur det skvätter och rullar.
I NZ lät vi sy kapell till doradoventilerna, i Cocos packade Thomas om
några genomgående skruvar där vi har haft läckage innan, vi tejpade igen
däcksventilerna på babordsidan, det är ovanligt torrt inne, kom bara lite
saltdropp från ett nytt ställe. Vi rör oss inte många knop själva utan
ligger mest och läser, currygrytan som lagades innan har vi nu ätit upp och
skall nog inte göra mer curry på ett tag. Men vi tar oss framåt och det är
meningen med seglingen så vi får bara konstatera att vi igår skrev i
skeppsdagboken: Våldsam slingring och sättning i oregelbunden sjö, tagit
grönt vatten på däck.

No comments:

Post a Comment