Wednesday, September 7, 2016

12 11,7 S 126 34 E

Inatt var gränsen mellan himmel och hav utsuddad, vi var som ett skepp som
svävar i rymden. När dagen sen gryr ser vi ett hav så blankt som ett bonat
golv, den svaga vinden förmår inte ens att bryta ytspänningen på vattnet.
Då kommer minnena tillbaka till 1982 när vi med vår förra båt Aurora
seglade över Nordsjön i slutet av Maj. Vi var taggade inför vår första
långsegling till Skottland, vi såg framför oss en tuff bog mellan Haugesund
och Peters Head, verkligheten blev helt tvärtom, med spinnacker satt svepte
vi ljudlöst fram i en svag ostlig vind som inte förmådde att bryta en
spegelblank yta.
Mellan dessa två tillfällen har det seglats många tusen mil i olika
hastigheter och i olika bekväma och obekväma förhållanden. Vi har många
minnen i våra sjösäckar, det kommer kanske fram fler under den här
seglingen.

No comments:

Post a Comment