Saturday, September 24, 2016

14 17 S 087 5,3 E

APT 20/2016

24 september 2016
Deltagare: Två kaptener
Plats: Indiska Oceanen

Minnesanteckningar från arbetsplatsmöte 20/2016


Verksamhetsgenomgång:
Under gången vecka har besättningen fått vila upp sig några dagar på den
fantastiska oförglömliga Cocos Keeling island, seglingen har därefter
återupptagits och nu mot Rodrigues-Mauritius.

Verksamhetsplanering:
Verksamheten går enligt plan, även budgetuppföljningen Q3 har godkänts,
vissa löpande utgifter har överförts till kontot investeringar.

Arbetsmiljö:
Då sjögången är minst sagt besvärlig uppmanar LSO hela besättningen om
försiktighet vid rörelser ombord, livlina anbefalles vid vistelse på däck
samt stor försiktighet vis matlagning.
En extra skyddsrond genomfördes och LSO pekade ut presumtiva "flygande
faror" som glasögonfodral, kryddburkar och böcker e.t.c.
Ute på däck är den stora faran flygande fiskarsom på natten kommer upp på
båten, vilket är svår att förutse för besättningen, under stora protester
togs åter igen eventuellt hjälmtvång vid vistelse utomhus upp.

Övriga frågor:
Efter att Lilla Kaptensförbundet engagerat sig i öppettider av slabbkista,
har kaptenerna beslutat om en ökad öppethållning.
En besättningsman hörs omedelbart muttra i lokalen:
-"Vad hjälper det med ökad öppethållning när inte förråden förnyades på
Cocos Keeling, hyllorna är lika tomma som i en butik i före detta
östblocket.. Det enda som finns att köpa är ett parti Floridavatten och det
duger vare sig att dricka eller använda utvärtes."

Trvlig helg
de tå K

2 comments:

  1. Slabbkista? Är ett ord som jag missat i den marina vokabulären.

    ReplyDelete
  2. http://www.sjofartsverket.se/sv/Valkommen-till-seatime/Sjokultur/Sjomanstermer/Slabbkista-slop-chest-/
    Aldrig försent att lära

    ReplyDelete