Sunday, June 26, 2016

APT 16 2016

APT 16 2016

26 juni 2016
Deltagare: Två kaptener + en gast
Plats: Naviti, Fiji

Minnesanteckningar från arbetsplatsmöte 16/2016


Verksamhetsgenomgång:
Under veckan flyttade besättningen Anastasia till Port Denarau för bästa access till flygplatsen, provianteringen färdigställdes och på fredagen som då var veckans höjdpunkt kunde Ylva hälsas välkommen. Trots en resa på 30+ timmar var hon i förvånansvärd fin form.

Verksamhetsplanering:
Föregående veckas planering har nu fastställts och förankrats högt och lågt oh till höger och vänster så detta må gälla resten av 2016

Arbetsmiljö:
LSO redovisar att året 2016 första halvåret varit skadefritt,med undantag för ett skavsår under fotvandring på NyaZealand, men detta räknas ej då skadan ej upp kommit ombord Anastasia.
Den psykosociala arbetsmiljön befinns god, Jämställhetsombudet vill lyfta en fråga av arbetfördelningsart. Den som lagar mat slipper att diska, så är reglerna ombord på Anastasia. Men frågan uppkommit på grund av att ibland lagas mat tillsammans, dvs steka köttet gör den som är bra på det och komponera grönrätten gör den av besättningen som är bra på det. Men, på vem ligger då diskansvaret? Detta har vid upprepade tillfällen kommit upp som frågeställning och JO vill få detta till en jämställdhetsfråga. LSO föreslår att man tillsätter en utredning.

Systematiskt underhåll:
Till vilken funktion hör underhåll av ytterbelysningen som ej behövs för säkert framförandet av skeppet? Här menar frågeställaren underhåll av solcellsdriven sittbrunnsarmatur?
Underhållsansvarig (UA) säger sig vara helt utan ansvar och delegerar till dekorations avdelningen. Här kan det bli en framtida konflikt.
Mötets ordförande vädjade om en enkel lösning och hoppas detta inte skall hamna i långbämken.

Trivselfrågor:
Inget annat att rapportera än att trivseln är på topp

Trevlig helg önskar

 de två K och lilla Y

2 comments:

 1. HSO sänker sig så här på annandag midsommar när regnet plingar mot balkongräcket, till diskbänksdemokratiska diskussioner och slår fast att frågan regleras i Lilla Kaptensförbundets avtal, paragraferna 9-11 i kap.58.
  Paragraf 9. Den som inte diskar ellr lagar mat skall heller inte äta
  Paragraf 10. Manskap( och kvinnoskap) skall i möjligaste mån bidra till måltidernas genomförande. I de fall manskap ( eller kvinnoskap) ej kunnat bidra till matlagningen skall denna ( eller denne) stå för rengöring såväl av de i matlagningen använda utensilierna som de attiraljer som brukats för inmundigande av måltiden.
  Paragraf 11. I de fall paragraferna 9-10 ej är tillämpbara p g a att samtligt manskap ( och kvinnoskap) deltagit i beredning av måltid tillämpas paragraf 11 a).
  Paragraf 11 a. Den som förlorat eftermiddagens spel sköter disken!
  I de fall ( gud förbjude) spel ej kunnat genomföras under eftermiddagen, diskar. Den som tidigare under dagen vilat mest.

  ReplyDelete