Saturday, June 18, 2016

APT 15/16

APT 15 2016

18 juni 2016
Deltagare: Två kaptener
Plats: Vuda Marina Fiji

Minnesanteckningar från arbetsplatsmöte 15/2016


Verksamhetsgenomgång:
Efter gästspelet på Amelit har besättningen seglat Anastasia från Tauranga via Great Barrier Island, Auckland och Marsden Cove. Utklarering från Nya Zealand den 30 maj 2016, Seglingen finns dokumenterad på film och finns på Anastasias YouTube-sida och kan tillsammans med alla gamla filmer åtnjutas hur många gånger som helst.
I Fiji skedde inklarering med för ändamålet utgångna blanketter , vilket gjorde tulltjänstemannen irriterad och hot om böter fick meddelst mycket skrap med fötterna undanmanövreras.


Verksamhetsplanering:
AG planering har tagit fram en strategisk planering för Q3 och Q4 vilken planeringsansvarig på ett förnämligt sätt föredrog för mötesdeltagarna.


Juni: Cruising i Yasawas, Fiji
Juli: Segling till Vanuatu för cruising i landets övärld.
Aug: Segling mot Australien: Cairns ,Torres strait, Darwin (1300+1400 NM)
Sept: Segling mot Cocos Keeling (2000 NM)
Okt: Segling mot Mauritius, Reunion (2300 NM)
Nov: Segling mot Sydafrika, Durban, (1600 NM)
Dec: Durban-Cape Town + visit i Sverige (800 NM)


Planeringsansvarig avslutade föredragningen med orden: -”Ett tight schema för besättningen ombord på s/y Anastasia, sötebrödsdagarna är över, nu skall skutan hårdköras.

Arbetsmiljö:
LSO skall till nästa APT gå igenom gjorda skyddsronder och handlingsplaner 2016, för redovisning av årets avvikelser.

Systematiskt underhåll:
Underhållsansvarig UA (ej utan ansvar) redovisar
 • att lanternan nu åter lyser när den ska
 • att kabeln till vindinstrumentet är åtgärdad och förstärkt mot framtida slitage
 • att mejl per satellittelefonen åter ”up and running”
 • att utrymmen som inte varit rengjorda på mycket länge har rensats
 • att nya sjökort till Ipad är köpta

Trivselfrågor:
Hälso och livsstilscoachen påpekar vikten av att besättningen nu skall ta mycket ledigt i Juli för att stärka sig och ladda inför de långa seglingarna som ligger framför dem.

Trevlig helg önskar

de två K


4 comments:

 1. Vad betyder grön och orange plupp?

  ReplyDelete
 2. Eller hur?,
  Man undrar som sagt...

  ReplyDelete
 3. Om ni zoomar kan ni se att på den orange är ankomstdagen och den gröna är avgångsdatum

  ReplyDelete