Monday, July 13, 2015

Sevusevu


"Do you bring any Sevusevu?"
Hövdingen på ön Makogai tittar strängt på oss när vi kommer släntrande upp
till hans Mariculturecenter. Härpå ön har det varit en leprakoloni ända
fram till 50-talet, och nu är det ett center där man dels föder upp
jättemusslor samt tar hand om sjuka sköldpaddor.
Seden att ge hövdingen en Sevusevu hade vi tack och lov läst om, så vi
halar fram en plastpåse med en smulad rot som man sen tillagar sin kava
med. Kava dricks ofta här och har en lätt narkotisk effekt. Vi sitter alla
på golvet och hövdingen håller påsen i hand, mumlar något på ett för oss
obegripligt språk och klappar sedan händerna. När det hela är klart
välkomnas vi till ön,vi får fritt tillträde och kan röra oss fritt, och om
vi behöver någon hjälp lovar han att de på ön skall göra sitt bästa.

No comments:

Post a Comment