Saturday, July 4, 2015

APT 21


APT 21/2015

4 juli 2015
Deltagare: Två kaptener och två gäst-gastar
Plats: Vavaú skärgård,Tonga.

Minnesanteckningar från arbetsplatsträff 21/2015

Verksamhetsgenomgång:
Tisdagen den 30 juni mönstrades två nya gäst-gastar ombord. Redan andra
dagen seglade Anastasia iväg från centralorten Nieafu och ut Vavaus
skärgård. En fantasisk kryss i skyddade vatten inledde seglingen som sedan
igår toppades med tre Humpbackvalar i sikte.

Verksamhetsplanering:
Enligt plan, segling mot Fiji söndagen den 5 juni.

Arbetsmiljö:
Det visar sig att HSO gett de nya gästgastarna ett konsultuppdrag då deras
proffesioner från Region Halland respektive Västra Götalandsregionen passar
in på den nya inriktningen av arbetsmiljöarbetet. Man anser att
skyddsfrågor hitills fokuserat på "Finn fem fel" och det nya
arbetsmiljöarbetet skall byta perspektiv och visa på vad som kan befrämja
god arbetsmiljö ombord, Dessa konsulter har uppdraget att genomlysa
arbetslaget ombord Anastasia under kommande vecka
Den psykosociala utredning skall fokusera på följande punkter:

Delaktighet
Konflikter
Kränkande särbehandling
Beroende problematik/alkohol /droger
Arbetsbelastning

Övriga frågor:
Mötet avslutades med en intressant diskussion om olika miljörenden,
(sustainability), hur mycket färskvatten behövs för en disk, vilka sopor
får slängas överbord på olika platser, hur långt skägg /hår får den manliga
besättningen odla, och hur ofta skall kaffe drickas.

2 comments:

  1. Särskilt den sista punkten ligger mig varmt om hjärtat

    ReplyDelete
  2. Asså, himla normativa diskusioner tycker en HBTQcertifierad. Varför bara diskutera hårlängd o skäggväxt hos den manliga populationen?
    HSO lämnar med varm hand över arbetsmiljöfrågorna till nya kamrater!
    Ska bli mycket intressant att ta del av resultatet av studier av anguvna pnkter

    ReplyDelete