Saturday, July 11, 2015

APT 22

APT 22/2015

11 juli 2015
Deltagare: Två kaptener och två arbetsmiljökonsulter
Plats: Savusavu, Fiji

Minnesanteckningar från arbetsplatsträff 22/2015

Verksamhetsgenomgång:
Efter att ha släppt valarna ur sikte, seglades Anastasia mot Fiji, passagen tog tre dygn och huvudattraktionen kom dag två i form av en 12 kilos Mahi Mahi.

Verksamhetsplanering:
Enligt plan, inget att erinra.

Arbetsmiljö:
Konsulterna T/T gjorde en muntlig och skriftlig presentation av sin psykosociala kartläggning.

  1. Delaktighet, konsulterna fastslår att detta är ett utmärkt exempel på delat ledarskap. Två kaptener med delvis olika kompetensområden fattar gemensamma beslut. Ingen åtgärd.
  2. Arbetsbelastning. Ojämn men svår att reglera. Att kastas från dagskift till skiftgång under nattsegling verkar mest besvära gästgastarna. Ingen åtgärd i nuläget.
  3. Beroende/missbruk. Här är konsulterna oeniga. Livet ombord präglas av en liberal alkoholkultur såsom anläggningsöl, sundowner mm. Å ena sidan bidrar detta till trivsel å andra sidan kan ett riksbruk utvecklas. Ny mätning med AUDIT inom tre månader föreslås.
  4. Kränkande särbehandling.Vid stressiga situationer har avvikelser från det i övrigt professionella språkbruket förekommit. I övrigt ua.
Konsulterna Tallhage/Tallhage

Kan konstateras att de flesta punkterna erhållit positiva resultat, punkt tre diskuterades ingående och grundbesättningen de två kaptenerna,ville därmed göra gällande att konsulterna utgått från perspektivet gästsegling, man vill därmed påpeka att det även finns ett perspektiv vardag på Anastasia, där insynen från vare sig konsulter eller HSO är omöjlig att överblicka.

Övriga frågor:
NIL


Trevlig helg önskas alla bloggläsare

No comments:

Post a Comment