Saturday, July 25, 2015

APT 24

APT 24/2015

25 juli 2015
Deltagare: Två kaptener
Plats: Suva, Fiji

Minnesanteckningar från arbetsplatsträff 24/2015

Verksamhetsgenomgång:
Projektansvarig redogjorde för statusen på olika projekt:
  • Glapp i styrning nu åtgärdat, två sönderrostade kullager bytts ut , 6 timmar effektiv tid
  • HF-radion är nu i funktionellt skick, 4 timmar effektiv tid
  • Den gamla generatorn (Balmar) fått sig en överhalning igen, ansvarig omnämner detta projekt som ett ”never ending project”.
  • En lös gammal tand borttagen .
  • Fyra veckors tvätt åtgärdad.
  • Den gamla sega snuvan fått sig en omgång antibiotika.
Verksamhetsplanering:
Ag Plan har på grund av hög arbetsbelastning inom annan verksamhet inte färdigställt detaljplan för årets resterande kvartal, diskussioner förs och förslag finns, men dessa bör förankras både uppåt och nedåt innan de läggs in i planverket.

Arbetsmiljö/Skyddsfrågor:
LSO har via facket inkommit med ytterligare krav på lönetillägg, nu ett sk. Köldtillägg, man vill hävda att när natttemperaturen understiger 20 grader har man rätt till detta tillägg, eftersom man påmönstrat skutan med förvissning om att befinna sig i tropiska farvatten.
Mötet diskuterade olika väderfenomen som ”el Nino” och ”la Nina” och talade om klausuler som ”force majeur”. LSO obeveklig i sin framtoning och kommer att låta skrivelsen gå vidare till Lilla Kaptensförbundet för att få ett objektivt utlåtande av detta ärende.

Övriga frågor:
Arbetsmiljögruppen har beslutat att handha förbättringsärenden och se till att dessa behandlas inom rimlig tid. Varje månad skall bästa förslag koras.

Trevlig helg önskas alla bloggläsare
3 comments:

  1. Har den skäggige mötesdeltagaren kommit på ett sätt att slippa APT utan att lämna mötet?

    ReplyDelete