Friday, May 15, 2015

Biblioteket

Tro det eller ej, här på ön finns ett litet bibliotek, och man behöver
inget lånekort. Det är inrymt i huset där Tom Neal bodde, numera ett
ganska slitet hus, men dock ett bytesbibliotek som fungerar. Idag drog jag
mitt strå till stacken och utrustad med sopborste åkte jag och en båtgranne
iland, vi sopade dammet av böckerna och ställde dem i olika kategorier.
Min gamla sjömanskompis Lisa kan vara stolt över ordningen i biblioteket.

No comments:

Post a Comment