Saturday, May 30, 2015

APT 18 2015

30 maj
Deltagare: De två kaptenerna
Plats: Apia, Samoa


Minnesanteckingar från arbetsplatsträff 18/2015


Verksamhetsgenomgång:
Veckan som varit har det regnat mycket, förflyttning har skett från den amerikanska delen av Samoa till den självständiga. Anastasia har nu parkerats i en liten trevlig marina, med tillgång till både ström och vatten.

Verksamhetsplanering:
Ag Plan anhåller om uppskov en vecka för att sammanfatta detaljplan för Q3 och Q4. Mötet beviljade denna önskan.

Skyddsfrågor:
Nil

Fackliga frågor:
Det lokala fackombudet har påbörjat en skrivelse till Lilla Kaptensförbundet med begäran om utredning av hur pensionsutbetalningen påverkas vid passage av datumgränsen i västlig riktning, den sk. Förlorade dagen. Ärendet har högsta prioritet.

Trivselfrågor:
På förra veckans fråga om ett sk. Tropiskt regntillägg, har efter föredömligt snabb handläggning Lilla Kaptensförbundet svarat på ett för förbundet lite ovanligt sätt, genom ett ordspråk, det lyder:
”Man får ta seden dit man kommer ”.


Trevlig helg önskas alla bloggläsare.

Katedralen i Apia

No comments:

Post a Comment