Sunday, May 24, 2015

APT 17

.
23maj 2015


Deltagare: de två kaptenerna
Plats: Pago Pago, American Samoa

Minnesanteckningar från arbetsplatsträff 17/2015

Verksamhetsgenomgång:
Veckan som gått har åter ett antal NM västerut lagts till loggen på Anastasia, från atollens lugn till storstadens bilavgaser, kraftverk och konservfabriken-buller, sträckan Suwarrow-Pago Pago seglades på tre dygn.

Verksamhetsplanering:
Då vi är i mitten av Q2 bör arbetsgruppen planering (AGPlan) på nästkommande möte presentera detaljplan för Q3 och Q4

Skyddsfrågor
Inga nya incidenter ellerfrågor av arbetsmiljömässiga karaktär har under veckan inkommit till det lokala skyddsombudet, mötesdeltagarna fick endast göra stickprovskontroller av mönsterdjupen på däcksskor, UA.

Trivselfrågor:
Pago Pago med sin skyddade hamn innesluten av höga skyddande berg till skydd för vind är en nästan idealisk plats, påföljden är dock att en ovanligt hög regnmängd pressas ur de hastigt stigande molnen , vissa ur besättningen surar ikapp med kläderna och väntas snart inkomma med en skrivelse till Lilla Kaptensförbundet, med begäran om ett s.k Tropiskt regntillägg.

Trevlig helg önskar kaptenerna.

No comments:

Post a Comment