Sunday, May 10, 2015

14.11S 158.40W

APT 15/2015
9 maj
Deltagare: de två kaptenerna
Plats: Stilla Havet
Minnesanteckningar Arbetsplatsträff 15/2015

Verksamhetsgenomgång:
Under veckan som var starten på nästa etapp i Anastasias segling, har allt
inte gått enligt plan. Ön Maupiti fick strykas från planeringen då säker
angöring ej kunde uppnås. Men att snabbt kunna ställa om fokus och påbörja
seglingen västerut är en förutsättning för att segla säkert.

Verksamhetsplanering:
Ag Fisk ville använda mötets tid för planering av Stilla Havsfisket. Då
fortsatt upprörda känslor över gårdagens fisk-lina-drag förlust fanns,
gjordes ytterligare en debriefing över händelsen.
Enligt mötesdeltagare uppmärksammades fiskens hugg på kroken genom det
tickande ljudet när linan spinner ut, omedelbart intogs position "fatta tag
om spöet-börja-försiktig-hemtagning-utsläpp" Fram till denna punkt gick
allt efter SOP (standard operation procedures). Strax därpå ses fiskelinan
dra våldsamt snabbt ut åt styrbord och där i vattenbrynet syns en lång
våg, liksom en torped i vattnet, simmandes snabbare än båten för tillfället
seglade (7,5 knop). Denna märkliga syn pågick i några sekunder och sedan
lika plötsligt försvann föremålet rätt ner i djupet och snipp, snapp, slut
så tog både lina-drag-fisk och denna saga slut.

Övriga mötesdeltagare kunde bemöta frustrationen hos berättaren och lindra
dennes kval så att ett konstruktiv fas nu kunde inledas. Alla
mötesdeltagare var eniga om att tiden efter lördagens APT, utan krav på ö-
tid, skulle ägnas till att återsätta fiskeutrustning ombord Anastasia i
användningsbart skick.

Skyddsfrågor: NIL
Trivselfrågor: NIL

Trevlig helg önskar Kaptenerna

1 comment: