Sunday, May 3, 2015

APT 14

APT 14/2015

2 Maj
Deltagare: Två Kaptener
Plats: Bora Bora, Franska Polynesien

Minnesanteckningar från arbetsplatsträff 14/2015


Verksamhetsgenomgång:
Veckans förflyttning från Papeete till Bora Bora via Raiatea har gått utan problem, mycket fin seglats sista etappen.

Verksamhetsplanering:
Fråga från trogna läsare om att inslag som filmen ”Matlagning ombord”skulle förekomma lite mer frekvent på bloggen, togs upp för diskussion. Framförallt lades frågor om genomförande kontra presentation fram. En mötesdeltagare påpekade svårigheten som är, att på de flesta udda platser är det mycket långa uppladdningstider som ej möjliggör presentation av film.
Mötet beslutade dock att en förstudie skall upphandlas där alla metoder analyseras och olika presentationsmöjligheter prövas. Ett sk. "letter of agreement har upprättats"

Skyddsfrågor:
Skrivelse till HSO med redogörelse för vidtagna åtgärder vid den ”vassa kanten” är utförd och skickad, bildbevis medföljer skrivelsen för att inga tvivel om sanningshalten i detta påstående skall finnas.
Trevlig helg alla bloggläsare önskar Kaptenerna

2 comments:

  1. Bra jobbat Kaptenskan. Om hon lägger ner samma jobb på bilden av båten nedan så kan hon sälja den som lyxjått.....

    ReplyDelete