Monday, May 11, 2015

13.51 S 160.51 W

Idag har vi vilat söndag tillsammans med vår trötta fripassagerare.
(ankommet via epost)

No comments:

Post a Comment