Tuesday, June 24, 2014

Kokosnötter

Förr kallades fartygen som seglade mellan öar och atoller i Polynesien, kopraskonare. De hämtade den torkade kopran som var polynesiernas största inkomstkälla. Av torkade kokosnötter gjorde man margarin, tvål samt nitroglycerin, kan man läsa i guideboken. I utbyte köpte invånarna det fraktskonaren hade i lasten, konserver, ris, mjöl och socker.

Nuförtiden kallas fartygen som går mellan öarna för supplybåtar, man får sina beställda varor levererade i containers och på lastpallar. Trots moderna tider torkar man fortfarande kokosnötter och säljer, även om det nu är i mindre omfattning. Nu har man pärlfabriker och turism som huvudsakliga inkomstkällor.

No comments:

Post a Comment