Sunday, June 29, 2014

APT 18

APT 18
Plats: Rangiroa, Tuamoto
Deltagare: 2 kaptener
Skeppstid (- 10 UTC)

Minnesanteckningar Arbetsplatsträff 18
Den strategiskaplaneringen Q2 2014-Q4 2015
En färdigarbetad plan lämnades in i förra veckan och har nu godkänts av
mötesdeltagarna.
Q3 2014 Anastasia lyfts på land på Raiatea, Sällskapsöarna och kaptenerna
åker till Sverige den 22
juli.
Q4 2014- Q1 2015 Kommer kaptenerna tillbaka till Franska Polynesien och
tillbringar
vintersäsongen där. Välkomnar gäster och utforskar öar som ej utforskats
innan.
Q2 2015 Återupptas seglingen västerut, överensstämmande med visionen "Hela
vägen runt"
Q3-Q4 2015 Kommer att avslutas i Nya Zealand.
Detaljplan inför varje kvartal kommer att utformas efter anpassning av
väder och vind.
Skyddsfrågor
Information har inkommit skriftligt från centrala skyddsombudet att
huvudbonad, hjälm saknas vid
cykelutflykter , inredningsgruppen har riktat starka protester mot detta
påpekande, då mer "prylar"
till båten ej får plats, och vid varje nyanskaffning av "bra" saker måste
något gammalt slängas.
Trivselfrågor.
Efter en kortare period utan utombordsmotor, kan konstateras att en
gummidinge är inte en bra
roddbåt, så en fungerande och välmående utombordare är i högsta grad en
trivselfråga

2 comments:

 1. Minnesanteckningar från central samverkan. Närvarande: HUVUDskyddsombud.
  Inkommit Protokoll från arbetsplatsträff på S/y Anastasia. Noteras att kapterna inte hörsammar uppmaningen att vid cykelturer i tjänsten tillhandahålla hjälm till besättningen. Att inredningsgruppen prioriterar små kulörta lyktor och allehanda dekorativa fruktkorgar framför förvaring av säkerhetsutrustning kan inte godtas som skäl för dispans. Skyddsombudet kräver att ,inför varje cykeltur, en bred och djup utredning görs, med framtagande av fakta kring de sträckor som ska tillryggaläggas per cykel, i hur stor utsträckning besättningen cyklar i hård trafik samt underlagets beskaffenhet och cyklistens allmänna kondition. Med detta underlag som grund kommer HUVUDskyddsombudet fatta beslut om dispans från hjälm. Beslutet meddelas inom tre veckor från det att ansökan lämnats in.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ansökan om dispens från bärandet av hjälm vid cykelhyrning på atoller.
   Härmed söks dispens från bärandet av cykelhjälm vid cyklande på platta atoller, vägbeskaffenheten är för det mesta ren asfalt, några undantag finns då man färdas på sand eller trasig asfalt, lutningen är noll d.v.s. samma horisontella nivå, vägbeskaffenheten är även rak, inga skarpa kurvor eller krökar, sikten är utmärkt både framåt och bakåt.
   Dispensen skall gälla besättningen på s/y Anastasia och hela besättningen ser fram emot en snabb hantering av ärendet.

   Delete