Sunday, June 1, 2014

APT 17

Minnesanteckningar Arbetsplatsträff 17

Plats : Routava, Fakarava,
Deltagare: 2 kaptener och tre gäster
Skeppstid (- 10)


Operativ planering: Förråden börjar sina varför helgen kommer att tillbringas i Routava, Fakarava, Här finns både affär och internet, sedan på måndag påbörjas seglingen mot Tahiti och Morea. Om ca en vecka lämnar gästerna skutan.
Arbetsgrupp Fisk har under veckan gjort prov med nya linan, den har hållit och känns smidig och lättarbetad, ännu ingen fisk har lockats att prova hållfastheten.

Trivselfrågor, Färsk frukt har varit en bristvara ända sen grundbesättningen lämnade Gambier med bananstocken som mognade innan ankomst Hao. En viss oro bland gästerna att skörbjugg skulle drabba manskapet. Kaptenerna har räddat situationen genom att strängt hushålla med limen och endast tillåtit en skiva i varje Gin&Tonic.
Kaptenerna har även skött om gästernas uppkomna problem, ”kvällsronden” har delat ut tabletter mot kramper orsakade av saltbrist samt andra medikamenter för strejkande magar vilket lätt kan uppstå då många bor tillsammans på liten yta .Trevlig helg önskar kaptenerna och deras crew.No comments:

Post a Comment