Wednesday, June 18, 2014

Begränsningar med Ipad

Inför den här seglingen skaffade vi oss en Ipad, dels för att man lätt ska kunna ta med iland när WiFi inte når ut till båten, men också som en redundans till navigationsdatorn. Vi har Open CPN på navdatorn och är nöjda med det, på Ipad skaffade vi ”iSailor”. Man köper billigt sjökort över stora områden, det har fungerat bra, möjligtvis är det lite svårt att se på den utomhus när solen skiner, det är ljust, och den ligger i sitt vattentäta fodral.
Nu kommer vi till nackdelen som man har svårt att tänka sig när man är van att vara ständigt uppkopplad, men som drabbade oss.
På Påskön när vi satt på Internet daterade vi upp versionen av Ipad, även om det gick långsamt blev uppdateringen klar, men plattan startades aldrig om. Efter ett par dagar ut från ön stängde Ipad av sig själv och när vi återstartade den sa den när vi startade iSailor att nu är det en ny version på Ipad så nu måste du återinstallera alla sjökortsbuntar !Inget vidare kul meddelande mitt ute på Stilla Havet långt ifrån Internet med någorlunda hastighet, och en lång tid utan Internet överhuvudtaget. Det dröjde ca en månad innan alla sjökort var återställda.

Något att tänka på, det är tur att vi har sextanten med ombord.

3 comments: