Wednesday, November 4, 2009

Raiatea, Saellskapsoearna.

Anlände på morgonen, efter ett dygns segling från Morea.
En fantastisk angöring, solen springer fram ur molnen, på vissa ställen
skuggades vyn av regnmoln. Det är så typiskt med dessa öar, någonstans
regnar det alltid. Skulle molnen förmörka vår angöring ? Nej vi slapp
undan regnet den här gången. Lade till i hamnen, Utorea, efter Papeete
den största staden i Polynesien.
Att vi valde Raiatea beror på att imorgon kommer det vara målgång för
första delpaddlingen i ett Polynesiskt Vasalopp , precis där vi har
förtöjt. Man paddlar i sex-manna-kanoter mellan öarna och det är långa
sträckor man paddlar. Första målgången skall ske imorgonbitti, och vi
tänkte sitta på första parkett.

No comments:

Post a Comment