Friday, November 27, 2009

Lat S 23 19,6°/ long W 135 48,8°

26 nov dag 8

För mycket vind – för lite vind. Nu förstår ni nog hur läget är nu. För
lite vind, just det. Om man jämför segling med att cykla under normala
förhållanden, kan man säga att idag färdas vi med samma hastighet som en
mycket långsam promenad. Vi har så långt kvar, det gäller att ha
tålamod och spara på dieseln. Vi har satt upp vårt lättvindssegel och
håller styrfart.

No comments:

Post a Comment