Saturday, November 28, 2009

Lat S 24 43°/ long W 133 46°

27 nov Dag 9
Som ni ser I rubriken börjar vi nu närma oss W130 grader, vilket innebär
att jag nu kan koppla upp Inmarsat C på satelliten West Atlantic. Det är
bra för att då kommer jag att kunna få de väderrapporter från Chile som
jag ännu inte sett. De väderrapporter som jag hitills fått på Inmarsat
är från Australien och slutar vid W 120, vilket innebär att de inte gett
någon framförhållning. Vädret på Inmarsat C kompletterat med
grib-filerna vi tar via satellittelefonen utgör vårt underlag för
route-planning. Nu ser vi ett par dagar framför oss med bra vindriktning
och bra vind.

No comments:

Post a Comment