Saturday, November 21, 2009

Lat S 17 53°/ long W 147 49,2°

20 nov Dag 2
En hard SO-lig vind rätt emot oss var vad vi hamnade I igår. Efter en
del detektivgöra med hemtagande av grib-filer, samt support från
kollegor på jobbet kunde vi få fram väderrapporter för området. Det
visar sig att lågtrycket ligger vid Pitcairn island och kommer att pumpa
upp massor av SO-lig vind, närmaste dygnen.
Vi valde en annan strategi, att ta oss norr om lågtrycket, varför vi
stävade ostvart inatt. På morgonsidan har vinden minskat och gått över
på en mer fördelaktig vinkel för oss. Inte den närmaste vägen, men vi
hoppas att detta är strategiskt bra.

No comments:

Post a Comment