Sunday, January 31, 2016

APT 02/2016


APT 02 2016

31 januari 2016
Deltagare: Två kaptener
Plats: Scarborough Marina Qld, Australia

Minnesanteckningar från arbetsplats 02/2016

Verksamhetsgenomgång:
Under veckan har vi bl.a haft ett trevligt lunchbesök av gammal sjökaptenskollega, det var sådär en 40 år vi sågs sist....
Många projekt ombord har startats, små som stora, en del har färdigställts, en del inte.
En extern dataskärm har inköpts för att få en bättre TV-känsla vid kvällens filmvisning.

Verksamhetsplanering:
Planeringskonsulten (PK) föredrog den med gruppen förankrade rapporten gällande Etappmål Sydney. Man har tittat på olika alternativ att segla söderut och rekommenderar starkt alternativet där man seglar de första 50 NM inomskärs, rutten passerar ner genom MoretonBay och vidare ända söderut till Gold Coast där man kan ansluta till öppet hav. Planen kändes lockande som första tur på säsongen, innan alla invanda rutiner kommit på plats. Avseglingsdag 2-3 februari.

Trivselfrågor:
Efter en del allmänna diskussioner om priotering av tittandet på olika TV-serier, tar Kulturtanten till orda. Hon har under sin snart tvåveckors vistelse reagerat starkt på valet av sk. skvalmusik ombord på Anastasia. Hon är uppbragd över den ensidiga genren av musik, ”Sjömansjul” med Yngve Stoor och ”Konserverad gröt” med Sven Arefeldt. -”Det musikvalet präglas av en nostalgikänsla som förvisso är trevlig ibland när hemlängtan kommer över, men valet bör uppta en mycket mindre del av musikutbudet ombord”. Kulturtanten förespråkar ivrigt införandet av en klassisk-dag i veckan vikt för olika konserter opera e.t.c, detta för att på ett naturligt sätt höja den kulturella nivån ombord.
Mötet fortsatte att diskutera ämnet, ett ord som "kultursnobb" kunde höras i lokalen, det enda man kunde enas om var att någon form av process just inleddes.

Trevlig helg önskar de två kaptenerna.

  

No comments:

Post a Comment