Saturday, January 23, 2016

APT 01-16

APT 01 2016

23 januari 2016
Deltagare: Två kaptener
Plats: Scarborough Marina Qld, Australia

Minnesanteckningar från arbetsplatsträff 01/2016

Verksamhetsgenomgång:
Kaptenerna har åter tagit skutan som sin hemvist, tre månaders damm har sopats ut, botten har blivit rengjord och fått ett nytt färglager. Däcket har svabbats och seglen kommer snart på plats, som vanligt en effektiv start på säsongen som nu skrivs som: Segelsäsong 03- 2016.

Arbetsordning:
Besättningen består av de två kaptenerna, dessa har full bestämmanderätt över alla uppkomna situationer ombord.
Vidare är organisationen dynamisk, det betyder att här finns en uppsjö av arbetsgrupper, projektgrupper och olika funktioner och coacher som:

Lokalt skyddsombud (LSO)
Lokal fackföreningsrepresentant (LFF)
Planeringskonsult (PK)
Fiskerikonsult (FK)
Drinkansvarig (DA)
Ekonomicontroller (EC)
Hållbarhetskonsult (HK)
och nytt för i år:
Kulturtant
samt en
Hälsa och livstilscoach

I arbetsordningen fastslås att varje funktion även ingår i arbets eller projektgrupp, varefter de två Kaptenerna finner detta lämpligt.
Demokratiska möten sk arbetsplatsträffar (APT) skall hållas då det uppstår behov av att fullfölja den demokratiska beslutsprocessen.

Verksamhetsplanering:
Under kommande vecka krävs en gedigen arbetsinsats av besättningen, båten skall ställas i sjövärdigt bruk A.S.A.P, så att de två Kaptenerna unisont kan utbrista den nu så klassiska frasen:
-”Vart är vi på väg?”

Trivselfrågor:
Hälso och livsstilscoachen ville gärna presentera sig själv, och förmanade sedan besättningen att vara mycket noga med att upprätthålla den viktiga tiden för återhämtning på eftermiddagen med en sk. eftermiddagsöl.


Trevlig helg önskar de två kaptenerna

2 comments: