Sunday, March 22, 2015

APT 9

APT 9/2015

21 mars
Deltagare: Två Kaptener
Plats: Marina Taina, Tahiti.

Minnesanteckningar arbetsplatsträff 9/2015


Verksamhetsgenomgång:
Ett uselt väder har hela veckan befunnit sig runt Tahiti, molnen har legat som ett lock över hamnen och vinden har rusat i höjden i otaliga squalls. Trots detta har kaptenerna börjat uppifrån på to-do-list, och med viss framgång tagit sig några steg ner.

Verksamhetsplaneringen:
VP-gruppen har nu godkänt den övergripande planeringen på kvartalsnivå 2015.

Q1 Franska Polynesien
Q2 Suvarow, Samoa, Tonga-Vavau
Q3 Fiji, Vanuatu, New Caledonia, Australien
Q4 Australien samt besök i Sverige

Eftersom Q1, snart är till ända kommer nog en del av Q2 gå åt i Franska Polynesien. VP-gruppen påpekade att inför varje kvartal skall en något mer detaljerad planering ske och även en riskanalys avseende väder och vind skall lämnas in.

Skyddsfrågor:
Utombordaren nu inkörd och kan därför framföras på ett något lugnare och mer säkert sätt.
Kaptens seglar-crocks håller på att bytas ut, tyvärr är rätt storlek på skorna slut i Papeete, under tiden bör andra däcksskor användas vid arbete på däck.

Trivselfrågor:
Inget nytt på bordet


Trevlig helg önskar Kaptenerna.


No comments:

Post a Comment