Sunday, March 8, 2015

APT 8

APT 8/2015
7 mars 2015
Deltagare:två kaptener + fyra gäst-gastar
Plats: Uturoa, Raiatea,  French Polynesia

Minnesanteckningar arbetsplatsträff 8/2015

Verksamhetsgenomgång:
Under veckan har förflyttning skett från Tahiti till Raiatea, via Moorea och Hua Hine. En fartfylld segling till Hua Hine där Anastasia visade sig från den bästa sidan. Fokus har legat på bad och snorkling under veckan, även en strapatsrik cykling på Hua Hine har hunnits med.

Skyddsfrågor:
Gästerna har framfört klagomål på den hårda plastkanten som de ofta slår huvudet i vid passage mellan nergångsdörren och sittbrunn. Återigen har hjälmfrågan kommit på tapeten, frågan skickas vidare till Lilla Kaptensförbundet för utredning.

Trivselfrågor:
Trivseln ombord är på topp, även om den dagliga disken blir stor med sex personer ombord, mycket mat på bestämda tider håller den stora besättningen sysselsatt.

Hittills inga klagomål framförda.  

Trevlig helg önskar besättningen på Anastasia

No comments:

Post a Comment