Sunday, October 26, 2014

Arbetsplatsträff 20

APT 20

25 oktober 2014
Plats: Raiatea, Socitys Isl, French Polynesia
Deltagare: 2 kaptener
Skeppstid (- 10 UTC)

Minnesanteckningar Arbetsplatsträff 20

Mötets öppnande:
Då det under veckan inträffat en allvarlig fallolycka med armbrott som följd, ombord s/y Anastasia kommer mötet att fokuseras på skyddsfrågor.

Skyddsfrågor:
Det nya skyddsombudet gjorde en kort presentation av sig själv, berättade bland annat att i samband med jul och nyårshelgen kommer det centrala huvudskyddsombudet (HSO)att besöka Anastasia för en arbetsmiljöinspektion. Fram till dess gäller det att skapa en så säker vardagsmiljö som möjligt.
Skyddsombudet (SO) gjorde en snabb genomgång över olika parametrar som rådde vid olyckstillfället.
Klockan var vid tillfället 05.45, s/y Anastasia låg i sjön, fortfarande i varvets marina, arbete skulle ske med storseglet som låg på däck, tillfället att rigga seglet bedömdes vara perfekt, ingen vind rådde. SO påpekade dock att däcket var fullt av dagg vilket försämrade situationen att göra ett helt säkert arbete på däck. SO framlade även aspekter om fotbeklädnad, vid olyckstillfället hade den drabbade crocks, som vid en första besiktning var ganska blankslitna, dessa bör omedelbart ersättas av en för tillfället vald adekvat fotbeklädnad. Vid olyckstillfället stod den drabbade på däckshuset där det är en blank yta som är ett mörkt plexiglasfönster, dessa är hala som is när de är blöta, vilket alltid varit känt, denna yta bör undvikas att beträdas under däcksarbete. Arbete med livlina användes normalt aldrig vid arbete ombord när Anastasia ligger vid kaj, SO skall tillsammans med de drabbade se över dessa rutiner.

Övriga frågor:
En av mötets deltagare var mycket mån om att lyfta frågan om hur dubbelarbete nu skall kompensersas, man menar på att både matlagning och disk nu hamnat på samma besättningsman, övriga mötesdeltagare såg inte att detta skulle föranleda någon som helst kompensation. Frågan kändes ej helt färdigdiskuterad, men pga mötestiden var slut får denna fråga bordläggas till kommande möten.


Trevlig hösthelg önskar kaptenerna.


6 comments:

 1. HSO förbereder inspektion och skyddsrond som kommer att äga rum 2014-12-28 kl. 13,00 lokal tid. Frågor att förbereda är arbetstidens förläggning (05.45????), besättningens arbetskläder (foppatofflor???) samt övrig skyddsutrustning.

  En risk och konsekvensanalys bör snarast göras utifrån det uppkomna läget. Den besättningsperson som nu övertar arbetsuppgifter från den skadade besättningspersonen bör kompenseras för detta. Snarast möjligt bör tillfälliga besättningspersoner anlitas. Viktigt för den skadade besättningpersonens rehabilitering, för att undvika fullkommlig förtvining av arbetsförmåga- och dito moral är att utföra de arbetsuppgifter som går att utföra med en hand. Servera kall öl t ex.

  ReplyDelete
 2. Som neutral oberoende utanförstående observatör och tillika reflekterande dito måste jag bara undra några undringar: a) är det betydelsefullt för händelseförloppet att plexiglasfönstret var mörkt? b) varför läggs så stor skuld på crocsen? (läste på annat ställe att de ska bestraffas med slängning).

  ReplyDelete
 3. HSO tar med frågorna från ovanstående oberoende och tillika neutrala observatör. Redan nu kan påpekas att de omtalade crocsen inte är medlemmar av den fackliga organisationen Lilla kaptensförbundet avd 1 a, varför deras eventuella avskedande inte kommer att behandlas. Deras fackliga tillhörighet torde vara Beklädnadsförbundet.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kan så vara att de inte tillhör Lilla Kaptensförbundet men betänk att de varit trotjänare och ALLTID funnits med och burit fram Kaptenspersonskan över alla de sju haven. Hur har vi det med etik och moralfrågorna i förbundet jänkligen?

   Delete
 4. Vi företräder endst våra medlemmar! Eventuella klagomål på detta förfarande kan postas till Lilla kaptensförbundets klagomålshanterare Kapten Gais- Åke Fiskebyxa.
  Angående den skadedrabbades arbets(o)förmåga: kunde man laga mat med ett icke stillavarande barn på armen kan man laga mat med justerad vänsterarm! Det är omtalat i tidigare inlämnad skaderapport att gipset " duger att slå ihjäl hajar med". Banka biffar? Slå upp konservburkar? Krossa is till drinkar?

  ReplyDelete