Sunday, October 19, 2014

APT 19

Minnesanteckningar Arbetsplatsträff 19

Plats: Raiatea, Socitys Isl, French Polynesia
Deltagare: 2 kaptener
Skeppstid (- 10 UTC)

Högtidligt öppnande av mötet, Anastasia har åter intagit sitt rätta element och också de båda kaptenerna. Sudukohörnan samt surfhörnan ombord är nu åter öppnade. Mötet förplägades med nybakat bröd och färskt kaffe.

Vision, mötet fastställde tidigare antagen vision ”Hela vägen runt”

Strategisk planering.
Q4 2014- Q1 2015 Vintersäsong i Franska Polynesien.
Q2 2015- Q3 2015 Segling västerut i Stilla Havet.
Q4 2015 Ankomst Nya Zeland, hem på Sverigebesök

Operativ planering.
Mötet beslutade att Anastasia snarast möjligt skall göras segelklar, alla utrymmen skall rundvaskas och sjöstuvas.
Mötet gjorde en snabb genomgång av inbokade gäster, antal, tid samt de olika gästernas behov. Mötet tillsatte en arbetsgrupp som särskilt skall titta på olika alternativa gästrutter.

Verksamhetsgenomgång
Bordlägges tills verksamheten har återupptagits.

Skyddsfrågor
Mötet beslutade att till nästa APT utse ett nytt skyddsombud, denna skall då presentera hur det systematiska skyddsarbetet skall utföras.

Jämställdhets samt trivselfrågor
Vissa av deltagarna på dagens möte var mycket missnöjda med att jämställdhetsfrågorna placerats under samma rubrik som trivselfrågor. Deltagaren anser att dessa två punkter måste hanteras var och en för sig. Efter mycket livliga diskussioner kunde mötet inte komma till koncensus varför frågan åter kommer att tas upp på nästa möte.

Övriga frågor
Flextid diskuterades, vad är det egentligen som gäller ombord på Anastasia. Är det meningen att flextid skall kunna tillgodoräknas vid vakentid på natten? Vissa mötesdeltagare menade på att flextiden skall endast omfatta dagtid måndag till fredag mellan 07.00 och 19.00. Andra mötesdeltagare ville ha en utökad flextid som då skulle innefatta även natt. Frågan är av en såpass allvarlig natur, nattarbete skall endast tas ut vid långa överseglingar. Mötet beslutade att lyfta frågan till centrala facket som i sin tur skall rådgöra med huvudskyddsombudet.

Trevlig helg önskar kaptenerna

3 comments:

  1. Hej!
    Efter en mycket trevlig söndagsmiddag hos farmor sitter vi nu framför datorn och konstaterar att vi saknar er men att ni verkar ha det bra. Massor av pussar och kramar från barnen och farmor.

    ReplyDelete
  2. Flextid ska utgöra tid före och efter ordinarie arbetstid. Arbetsgivaren ska ange ordinarie arbetstid samt flexramens förläggning. Flextid är tid som arbetstagaren väljer att förlägga före eller efter ordinarie arbetstid, inom flexramen. Arbetstagare som på grund av verksamhetens art nödgas arbeta utanför arbetstid ska erhålla övertidsersättning, som lön eller ledighet.
    Det vill säga att tjänstgörande kapten har rätt att beordra tjänstgörande kapten( eh???) att hasa sig ur sängen, kravla upp till sittbrunn och hålla utkik! För detta ska kapten kompenseras genom att få sova på ordinarie arbetstid. Om kaptenen har sin anställning vid kriminalvårdens transporttjänst så kan kaptenen välja att vila vid valfritt lyxhotell!

    ReplyDelete