Sunday, May 25, 2014

Tahanea, Tuamoto

APT 16

Plats: Tahanea, Tuamoto
Deltagare: 2 kaptener +3 gäster
Skeppstid (- 10 UTC)


Minnesanteckningar Arbetsplatsträff 16

Den strategiskaplaneringen Q2 2014-Q4 2015

Ansvarig för den strategiska planeringen föredrog för mötet hur långt man
kommit med planen. Det pågår förhandlingar med olika marinor i Tahiti, om
uppläggning av Anastasia ett par månader, varför planen ej fastställs
förrän tidigast i mitten av Juni. Inriktningen är dock densamma, att
kaptenerna behöver åka till Sverige ett par månader på sensommaren, och som
följd av detta kommer ytterligare en säsong spenderas i Pacific Ocean.

Operativt underhåll Då besättningen har tagit emot tre efterlängtade gäster
och det kräver sina kaptener, står det operativa underhållet stilla, endast
nödreparationer utföres.

Samordning av Stilla Havsfisket, arbetsgrupp Fisk har fått leverans av
starkare fisklina som nu utsätts för tuffa tester i naturlig miljö.

Verksamhetsberättelse senaste veckan.
De så aktiva gästerna som under de första dagarna utövade både gymnastik
och tog långa promenader, har nu prövats i det riktiga seglarlivet. Det
resulterade i såkallad segelkoma mellan Hao och Tahanea. Förbrukning av
såväl alkoholhaltiga drycker som mat minskade kraftigt. Tahanea är en atoll
man inte kan angöra utan dagsljus varför seglingen drog ut över två nätter,
totalt blev det 48 timmar och var 250 NM. En gång per dygn tvingades alla
deltaga i frågesport, detta för att kaptenerna ville ge sina gäster
möjlighet till hjärngymnastik.

Trivselfrågor

Alla trivs, även om disken ibland blir stor efter en trerätters med
dessert.

Trevlig helg önskar kaptenerna och deras crew.

No comments:

Post a Comment